Contact

Ki a doot a tam mang anzit tam mi aderashi nang zi lyuut atak aji ani. Ku yet ang ta hwa a ntyia alyoot ang ka ku emmail aderashi ang wu bah, si ka a chat lyip awot a san shim hwa.

Target Image