Nghwughwu A̱tyap

Ma̱sa̱kut nyap ghwughwu hu a ka mbeang shi hu.

Nyap sun di̱n bwak yak ji a li ghwughwu hu ku nkhwi a̱ni.

Nyap sun di̱n bwak myian ji a li ghwughwu ku swak hu.