Ghwughwu Yesu

Ghwughwu Yesu hu shei nzi̱t nkhang nia tazwa Yesu A̱tyu Na̱za̱ra̱t-byin nggu hu, nta̱m nggu na mi̱ swanta hu, a̱khwu nggu ka, doot nggu hu ma̱ á̱niet ba̱ ka̱n kwi a̱ni ma̱ng nyeak nggu hu nat tswazwa da̱nian shyichet á̱nietbishyi.

JESUS

Jesus constantly surprises and confounds people, from His miraculous birth to His rise from the grave. Follow His life through excerpts from the Book of Luke, all the miracles, the teachings, and the passion.